Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Gamko bouwt mee aan een betere toekomst

Welzijn van mens en milieu

Gamko bouwt mee aan een betere toekomst. We investeren in onze mensen en hun vaardigheden. Daarnaast werken we aan duurzame koelingen en een duurzaam koelingsproces bij onze klanten. Een duurzame koeling is duurzaam in gebruik en recyclebaar. Een duurzaam productieproces betekent onder andere dat we transportbewegingen tot een minimum beperken. Zo zorgen we ervoor dat de kwaliteit van ons koelingenassortiment en van onze service op een hoog niveau blijft. Alleen zo voldoen we aan de wensen van al onze opdrachtgevers, nu en in de toekomst.

Aangename werkomgeving
Gamko wil een aangename, inspirerende en veilige werkomgeving bieden aan haar medewerkers. Dat geldt voor onze productiemedewerkers, kantoormedewerkers en natuurlijk ook voor onze monteurs. Wij realiseren dat onze mensen een onmisbare schakel zijn in het functioneren van de organisatie. Zij zijn de experts in de professionele drankenkoelingen. Hooggekwalificeerd, ervaren en bovenal gepassioneerd. Ons team streeft altijd naar excellentie.

Vitaliteit en werktevredenheid
Vitaliteit en werktevredenheid zijn belangrijke factoren voor het welzijn van onze mensen. We houden daarom zoveel mogelijk rekening met de specifieke omstandigheden en wensen van onze medewerkers in de verschillende fasen van hun leven en loopbaan. Duurzame inzetbaarheid richt zich op jong en oud. Goed inzetbare medewerkers kunnen beter inspelen op aanpassing van hun takenpakket, verandering in hun loopbaan en ontwikkelingen in de organisatie. Met professionals die op zowel fysiek als mentaal vlak optimaal presteren, waarborgen wij onze kwaliteit.

Download onze duurzaamheidsverklaring

Milieuvriendelijk produceren en koelen

Al sinds 2012 werken we hard aan groenere drankenkoelingen die aanzienlijk energiezuiniger zijn en milieuvriendelijk presteren. Door diverse innovaties zijn we hier ook in geslaagd en het streven blijft om dit continu te verbeteren. Uiteraard doen we daarbij geen concessies aan de hoogwaardige functionaliteit en betrouwbaarheid die je van Gamko gewend bent. Gamko richt zich binnen de levenscyclus van professionele koelingen op vier aspecten:

 • Het materiaalgebruik
 • De productie in onze fabriek
 • De periode van gebruik op locatie
 • De uiteindelijke afvoer

Minimaal materiaalgebruik en gecentraliseerd transport
Gamko koopt zo veel mogelijk milieuvriendelijk in en met onze toeleveranciers bespreken we hoe de milieubelasting continu kan worden geminimaliseerd binnen alle processen. Daarnaast reduceren we het aantal variaties in materialen, kijken we indien wenselijk naar milieuvriendelijkere alternatieven, werken we aan standaardisatie van onderdelen, letten we op de mogelijkheden van hergebruik van onderdelen en op de mate van recyclebaarheid van toegepaste materialen. Ook werken we er constant aan om milieubelastende effecten van onze fabriek te verminderen en uit te schakelen. Zo hebben we ons transport gecentraliseerd.

Tips voor de gebruiker
De grootste milieubelasting van een koeling ligt bij het gebruik ervan (bijna 80%). Het is Gamko gelukt om professionele koelingen te produceren die aanzienlijk milieuvriendelijker zijn. Hierbij hebben we gefocust op twee belangrijke facetten: het energieverbruik van koelingen en het koudemiddel dat zij gebruiken. Ook zorgen we voor betrouwbaarheid een lange levensduur van onze koelingen. Toch is er een dag waarop de koeling technisch is afgeschreven. Geen probleem! Bijna alle onderdelen kunnen worden gerecycled als je deze inlevert bij een milieustation van de gemeente of een erkend afvalverwerker.

Over onze duurzame productie

 • De productielijnen zijn gestroomlijnd en daarmee zijn het aantal interne transportbewegingen fors gereduceerd.
 • Gamko koelingen worden in Nederland geproduceerd waardoor de transportbeweging (en dus de CO2 belasting) voor levering in Nederland tot een minimum beperkt blijft.
 • Onze transporteur coördineert de routes zo efficiënt mogelijk, met vrachtwagens die voldoen aan de strenge milieueisen voor binnensteden.
 • Gamko werkt continu aan plannen voor jaarlijkse energiereductie in de productieomgeving. Denk daarbij ook aan verminderd verbruik van papier en het toepassen van ledverlichting.
 • Onze energie wordt 100% duurzaam ingekocht.
 • Er komen geen mineralen uit conflictgebieden.
 • Elke leverancier moet voldoen aan onze code of conduct 

Milieubewust volgens internationale eisen

Gamko werkt met een kwaliteitsmanagementsysteem dat ISO 9001 gecertificeerd is. Met deze certificering laat Gamko zien dat de organisatie voldoet aan de internationale eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement. Hiermee kan de klanttevredenheid worden verhoogd en wordt er gewerkt aan het continu verbeteren van de bedrijfsprocessen.

Ook is Gamko ISO 14001 gecertificeerd, wat onderstreept dat milieubewust ondernemen van groot belang is voor Gamko. ISO 14001 is een internationaal geaccepteerde norm die aangeeft waaraan een goed milieumanagementsysteem moet voldoen.

Download Corporate Social Responsibility Report
Hoe duurzaam zijn wij?