Duurzaam ondernemen

Klimaatverandering en -opwarming zijn vaak terugkerende onderwerpen, ook in de bedrijfswereld. Eén van de nieuwste manieren om als organisatie stappen te ondernemen tegen de snelle opwarming van de aarde is volgens de procedure van het Science Based Targets initiatief. Met onze deelname zetten we bij Foster en Gamko nog een stap verder naar een betere en groenere wereld.

Science Based Targets-initiatief

Ons nieuwste initiatief rondom duurzaam ondernemen richt zich op CO2-reductie, als onderdeel van het Science Based Targets-initiatief (SBTi). Het SBTi is een toonaangevende organisatie met als doel bedrijven te helpen bij het stellen en realiseren van ambitieuze emissiereductiedoelstellingen. SBTi biedt een duidelijk kader om de uitstoot van koolstofdioxide te verminderen en klimaatdoelstellingen na te streven die in lijn zijn met de laatste inzichten in de klimaatwetenschap en de afspraken uit het klimaatakkoord.  SBTi wordt ondersteund door prominente organisaties zoals het CDP, het Wereld Natuur Fonds (WWF) waar al meer dan 300 bedrijven bij zijn aangesloten.

Ontdek meer in onze duurzaamheidsbrochure

“Wij hebben ons gecommitteerd aan een 1,5°C-doel, momenteel het meest ambitieuze doel via het SBTi-proces. We hebben veranderingen doorgevoerd in onze dagelijkse processen om onze CO2-voetafdruk te verkleinen. Binnen ons bedrijf benadrukken we dat elke taak een klimaattaak is en hebben we een duidelijk plan opgesteld om onze doelen te bereiken. Om onze voortgang te monitoren, richten we een Europese duurzaamheidscommissie op die ons verantwoordelijk houdt.”

Chris Playford, Market and Development Director

Onze doelstellingen

De eerste stap was het in kaart brengen van onze uitstoot. Samen met het klimaatadviesbureau South Pole hebben we hard gewerkt aan het verzamelen en analyseren van data. Na een grondige analyse, hebben we wetenschappelijk onderbouwde doelen vastgesteld in de verschillende gebieden. Wij zijn trots dat onze klimaatdoelen officieel zijn gevalideerd door het SBTi.

  • Vermindering van directe en indirecte uitstoot (gebied 1 en 2):
    Tegen 2030 willen we onze directe en indirecte uitstoot met 42% verminderen ten opzichte van 2021.
  • Vermindering van uitstoot in de toeleveringsketen (gebied 3):
    Tegen 2030 willen we de uitstoot in onze toeleveringsketen met 52% per geproduceerde eenheid verminderen.

Hoe pakken we dit aan?

Welke maatregelen we nemen om onze doelen te gaan behalen, zijn we nog aan het bepalen. Maar Gamko bouwt al jaren mee aan een betere en groenere wereld op verschillende gebieden. Voor onze productie kopen we zoveel mogelijk milieuvriendelijk in en letten we op de mogelijkheden van hergebruik van onderdelen en op de mate van recyclebaarheid. De productie in onze fabriek doen we op een zo duurzaam mogelijke manier door 100% hernieuwbare energie te gebruiken in al onze vestigingen. Een duurzaam productieproces betekent daarnaast dat we transportbewegingen tot een minimum beperken. Zo hebben we ons transport gecentraliseerd en het gebruik van fossiele brandstoffen inmiddels met 61% verminderd.

Energie besparen met zuinige koeling

De grootste milieubelasting ligt in het gebruik van een koeling (gebied 3) daarom streven we ernaar elke koeling nog zuiniger in gebruik te maken. Dit heeft niet alleen als voordeel minder uitstoot, maar een horeca-ondernemer kan met een nieuwe koeling ook nog eens energie besparen.

Meer over energie besparen met Gamko

MVO

We zijn trots dat ons streven om de opwarming van de aarde tot 1,5°C te beperken door het SBTi is erkend. Met deze ambitieuze doelen tonen we onze inzet voor een duurzame toekomst en ons leiderschap in de strijd tegen klimaatverandering. Naast het harde werk aan emissiereductiedoelstellingen, streven we ernaar om onze medewerkers een veilige en inspirerende werkomgeving te bieden. We erkennen dat onze mensen essentieel zijn voor het succes van onze organisatie. Daarom investeren we in hun ontwikkeling en vaardigheden. Vitaliteit en werktevredenheid zijn cruciale factoren voor het welzijn van onze medewerkers. We houden daarom zoveel mogelijk rekening met hun specifieke omstandigheden en wensen in de verschillende fasen van hun leven en loopbaan.

Meer over MVO
Hoe duurzaam zijn wij?